Libertatea de exprimare-un drept fundamental

Chiar dacă în articolul 30 din Constituția României scrie “Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.”, acest drept nu este întotdeauna unul primit prea bine în societate.…