Egalitatea de gen în școală

Înainte de 1865 (anul reformei învâţământului a lui Al. I. Cuza), exista o limitare a accesului fetelor la învăţământ. În prezent, conform articolului 4 din Constituţia în vigoare, “România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, […] de sex…” Pe baza acestei legi fundamentale, atât fetele, cât…